Best Zemono Wedding Photographers
CHRIS+LYNN PHOTOGRAPHERS

Best Zemono Wedding Photographers

Wedding Photos at Dvorec Zemono, Wedding Photographers in Slovenia

Location: Gostilna pri Lojzetu - Dvorec Zemono, Zemono 7, 5271 Vipava, Slovenia.

1/2500; f/1.4; ISO 1600; 35.0 mm.