Photo of Wedding Ceremony at Dvorec Zemono
CHRIS+LYNN PHOTOGRAPHERS

Photo of Wedding Ceremony at Dvorec Zemono

Vineyard Wedding Photographs in Slovenia, Dvorec Zemono

Location: Gostilna pri Lojzetu - Dvorec Zemono, Zemono 7, 5271 Vipava, Slovenia.

1/400; f/8.0; ISO 100; 50.0 mm.