Slovenia Vineyard Wedding Photos
CHRIS+LYNN PHOTOGRAPHERS

Slovenia Vineyard Wedding Photos

Vineyard Wedding Ceremony in Vipava, Slovenia, Zemono

Location: Gostilna pri Lojzetu - Dvorec Zemono, Zemono 7, 5271 Vipava, Slovenia.

1/640; f/2.5; ISO 500; 35.0 mm.