Wedding Ceremony at Dvorec Zemono
CHRIS+LYNN PHOTOGRAPHERS

Wedding Ceremony at Dvorec Zemono

Dvorec Zemono Wedding Photographers in Slovenia

Location: Gostilna pri Lojzetu - Dvorec Zemono, Zemono 7, 5271 Vipava, Slovenia.

1/1000; f/1.8; ISO 100; 35.0 mm.