Zemono Wedding Photographers
CHRIS+LYNN PHOTOGRAPHERS

Zemono Wedding Photographers

Dvorec Zemono Wedding Pictures, Wedding Photographers in Slovenia

Location: Gostilna pri Lojzetu - Dvorec Zemono, Zemono 7, 5271 Vipava, Slovenia.

1/2000; f/1.6; ISO 1250; 50.0 mm.